Reglement voor Deelname

Dames en heren, jongens en meisjes, even een stukje serieuze(r) kost: als jullie wensen mee te doen met KVW, hebben we wel graag dat je in ieder geval onderstaande even leest:

 1. De KinderVakantieWeek is bedoeld voor kinderen vanaf tweeënhalf jaar (peuters), voor de kinderen van de basisschool en voor de kinderen uit de eerste brugklas van de middelbare school. Als het kind dit jaar in groep 2 heeft gezeten en nu naar groep 3 gaat, blijft het voor ons tot groep 2 behoren.
  Ook mag een ouder kind eventueel naar het programma van één groep lager overstappen, maar andersom niet. Voorbeeld: een kind in groep 3 mag deelnemen aan het programma van de kleuters, maar een kleuter in groep 2 mag niet deelnemen aan het programma van 3-5.
  Deze regels gelden voor alle groepen.
 2. Voor aanvang van het programma dient u uw kind aan te melden. Graag ook na afloop even aan de leiding doorgeven dat u uw kind hebt opgehaald. Indien uw kind niet in de gelegenheid is om aan het programma deel te nemen, graag even afmelden voor aanvang van het programma (telefoonnummer D'n Inbreng 0411-643016).
 3. De kinderen eten ’s middags hun brood bij ons op. Wilt u er dus voor zorgen dat ze een lunchpakket bij hebben en een beker voorzien van hun naam.
  Ze krijgen van ons drinken, fruit en ijs. Geeft u ze a.u.b. niets anders mee. Bij groep 6 t/m B1 wordt op dinsdag wel een lunchpakket verzorgd. Na opgave ontvangt u m.b.t. de laatste groep aanvullende informatie.
 4. Geef de kinderen vakantiekleding aan die is aangepast aan het weer en de programma’s.
 5. Op de programmapagina's van de betreffende groep en op de timetable-pagina staat informatie over de start- en eindtijden van de programma's.
  Ouders en/of verzorgers van de deelnemende kinderen dienen te zorgen voor vervoer naar en van de plaats van bestemming.
 6. Wilt u na afloop uw kind thuis controleren op teken en dergelijke? Voor meer informatie kunt u terecht bij de bestuursleden.
 7. Deelname geschiedt op volgorde van aanmelding.
 8. Deelname aan de KinderVakantieWeek geschiedt op eigen risico. Gelieve bij aanmelding een telefoonnummer door te geven waarop we u zeker kunnen bereiken in geval van een calamiteit.
 9. Indien een lid van onze EHBO dit nodig acht, zal deze een deelnemend kind (voorgeschreven) medicijnen of paracetamol toedienen, tenzij de ouder/verzorger hiertoe specifiek géén toestemming verleent door middel van het inschrijvingsformulier.
 10. Het gebruik van mobiele telefoons door deelnemende kinderen tijdens de KinderVakantieWeek is niet toegestaan. In het geval van calamiteiten zal, afhankelijk van de ernst, hetzij de leiding hetzij het betreffende bestuurslid de communicatie voor zijn rekening nemen.
 11. Naast dit Reglement voor Deelname voor de kinderen hanteren we in samenwerking met D’n Inbreng een gedragscode voor alle deelnemende vrijwilligers.